Nasz Region

Antoni Porzeziński "Osadnictwo ziemi cedyńskiej we wczesnym średniowieczu"


Próba odtworzenia na podstawie dostępnych źródeł archeologicznych wczesnośredniowiecznej sieci osadnictwa w okresie od końca VI wieku do przełomu XII/XIII wieku na wydzielonym terytorium z południowo-zachodniej części obszaru Pomorza Zachodniego, ograniczonego od południa oraz zachodu rzeką Odrą (powyżej ujścia rzeki Warty), rzeką Rurzycą od strony północnej i Myślą od strony południowo-wschodniej.

Autor książki - Antoni Porzeziński jest nie tylko autorem wielu publikacji dotyczących wczesnośredniowiecznego Pomorza, ale i jednocześnie badaczem licznych stanowisk wczesnośredniowiecznych w północno-zachodniej części Polski.

Studium osadnicze dawnej ziemi cedyńskiej we wczesnym średniowieczu ukazało się nakładem wydawnictwa Stowarzyszenia Terra Incognita.

Nasz Region na Włóczykiju 2011