Wyprawy

- Projekt Odra 3x1

Jedna rzeka, jeden kajak, jeden wioślarz. Rafał Benedyczak, szczeciński podróżnik, już za kilka dni wybiera się w kolejną podróż. Kajakiem przemierzać będzie Odrę od jej górnego biegu w Czechach do Trzebieży gdzie rzeka wpada do Zalewu Szczecińskiego. Rafał będzie płynął kajakiem użyczonym przez znajomych. Sprzęt jest dwuosobowy o długości 4m i wadze ok. 35 kg.

Odra to rzeka o wielu obliczach. Płynie przez Czechy i Polskę. Jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Ma długość 854,3 km, z czego 742 km w naszym kraju. Dzięki uregulowaniu całego koryta Odra jest najdłuższą śródlądową drogą wodną w Polsce. Nazwana Odrzańską Drogą Wodną (ODW) była żeglowna od ujścia Opawy. Krajobraz doliny Odry, w wyniku działalności człowieka, uległ daleko idącym zmianom. Wycięto gęste, różnorodne lasy łęgowe porastające zalewowe tereny, osuszono bagna, brzegi niektórych odcinków obsadzono wierzbami i topolami, stopniowo zanikają zakola i starorzecza.

Więcej informacji na stronie www.projekt-odra.pl

Rafał Benedyczak

Wyprawy na Włóczykiju 2011