Nasz Region

- Rocznik Chojeński. Tom 2

26 listopada 2010 roku o godzinie 18:00 w Bibliotece Miejskiej w Chojnie odbędzie się promocja II tomu Rocznika Chojeńskiego. Prezentacja połączona będzie z wystąpieniami osób, których teksty znalazły się w najnowszej edycji periodyku.

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY:
Edward Rymar, Klasztor chojeńskich augustianów
Edward Rymar, Rodzina rycerska von Sydow w średniowieczu (w ziemi chojeńskiej w szczególności)
Mirosław Korecki, Mennica w średniowiecznej Chojnie
Wiesław Czajka, Symbole astronomiczne w heraldyce miejskiej Nowej Marchii
Andrzej Puławski, Brandenburskie oblężenie zamku Szadzko w 1478 roku
Wolfgang J. Brylla, Organy Joachima Wagnera w Chojnie i na obszarze na wschód od Odry
Ewa Gwiazdowska, Szczeciński malarz August Ludwig Most pośród murów Chojny w roku 1835
Tomasz Zgoda, Obóz koncentracyjny dla kobiet w Königsbergu
Emilia Szczygieł-Lembicz, Jednostka Wojskowa w Chojnie na tle powstania i organizacji Pomorskiej Brygady WOP w latach 1945-1960

WSPOMNIENIA
Tadeusz Białecki, Z moich wędrówek po Pomorzu Zachodnim (2). Kostrzyn
"...tu sam szkielet, więcej nic!". Wspomnienia Anny Kostańskiej Jerzy Jakubiak, Wspomnienia WOP-isty
Andrzej Umecki, Moje wspomnienia o odbudowie kościoła św. Trójcy w Chojnie

WYWIAD
Dużych cmentarzy nie kocham. Rozmowa Roberta Ryssa z Eckehartem Ruthenbergiem

RECENZJE, POLEMIKI, REFLEKSJE
Nemini vox deneganda, refleksja nad lokalną historią (Renata Gałaj-Dempniak)
Radosław Gaziński, Rozważania wokół syntezy dziejów Nowej Marchii

MISCELLANEA
Grzegorz Graliński, Średniowieczna rzeźba sakralna z Chojny
Edward Rymar, Zaginione miejscowości ziemi chojeńskiej i mieszkowickiej. Cz. 1. Kacerska "wieś Konrada" (Konradsdorf)
Andrzej Kordylasiński, Odciski pieczętne rureckich joannitów, chojeńskich augustianów i cedyńskich cysterek
Radosław Skrycki, Glosa do przeglądu chronologicznego źródeł ikonograficznych do dziejów Chojny
Cezary Kujawski, Cmentarz leśny w dawnym Nadleśnictwie Krzywin
Paweł Migdalski, Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Terra Incognita" w Chojnie. Sprawozdanie z pierwszego roku działalności

TERRA ARTIFICUM
Chojna i gminy ościenne - kronika wydarzeń za rok 2009 (Marek Bednarz)

Nasz Region na Włóczykiju 2011