Nasz Region

Marian Anklewicz - Gryfino 1945

Marian Anklewicz
"Gryfino 1945"
Wydanie pierwsze
Gryfino 2010
Nakład: 1500 egzemplarzy

Gryfińskie wydawnictwo MEDIA DRUK wypuściło kolejną już książkę lokalnego regionalisty Mariana Anklewicza. Publikacja poświęcona jest okresowi szczególnie wyjątkowemu dla Gryfina. To rok 1945. Trudno byłoby odnaleźć, w długiej 756-cio letniej historii miasteczka, datę równie burzliwą i przełomową. W tymże czasie ze względu na znajdujące się w miejscowości i okolicy mosty, Gryfino stało się zauważalnym celem strategicznym dla zbliżającej się wraz z frontem Armii Czerwonej. Ale to przede wszystkim cezura zaburzenia wielowiekowej ciągłości kulturowej miasta, skrajnej migracji mieszkańców oraz wytaczania w okolicy granicy polsko-niemieckiej.

Książka Mariana Anklewicza "Gryfino 1945" opisuje miesiąc po miesiącu najważniejsze wydarzenia "roku przełomu". Obrona miasta przez Niemców, odjęcie władzy przez rosyjskie komendantury wojskowe, przyjazd do miasta administracji polskiej, migracja przesiedleńców z Kałusza z województwa stanisławskiego, odprawienie w kościele pierwszej powojennej Mszy Świętej i narodziny parafii gryfińskiej - wszystkie te wydarzenia opatrzone są w książce komentarzami oraz wspomnieniami świadków epoki. Kronikę miasta 1945 roku zamyka rozdział poświęcony tematyce kształtowania się granicy państwowej pod Gryfinem.

Publikacja liczy niecałe 80 stron. To dużo i mało. Dużo - ponieważ jest to pierwsza, tak obszerna praca poświęcona czasom przełomu, która ukazała się w Gryfinie. Mało - bo jak podkreśla w posłowiu sam autor: "W trakcie zbierania do tej okolicznościowej publikacji natrafiłem na taki ładunek "tajemnic", że na ich odkrywanie życia mi już nie starczy".Wydawnictwo można kupić w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie. Kontakt: tel. 91-852-31-83, E-mail: turystyka@gryfino.pl


[Flux]

Nasz Region na Włóczykiju 2011