Nasz Region

Marian Anklewicz, Andrzej Urbański - Gryfińskie Trasy Rowerowe I


W Gryfinie od roku 1995 organizowane są Gryfińskie Rajdy Rowerowe (GRR), składające się z cyklu imprez rowerowych o charakterze krajoznawczym. W oparciu o wydawane corocznie przez organizatorów tego przedsięwzięcia biuletyny, a także powstałe na potrzeby rajdów trasy rowerowe, powstała inicjatywa wydania trzech przewodników - "Gryfińskie trasy rowerowe". Forma przewodników nawiązuje (piszemy w liczbie mnogiej, choć na razie ukazała się pierwsza część) do serii "Ziemia Gryfińska. Wędrówki historyczne" gryfińskiego regionalisty Mariana Anklewicza. On też jest u boku głównego organizatora GRR Andrzeja Urbańskiego jednym z autorów publikacji.Przewodniki, swoim zasięgiem obejmą przede wszystkim gminę Gryfino, ale docelowo nie zabraknie w nich najbliższych terenów zaodrzańskich. Charakter rajdów, które są opisywane jest okrężny - trasy kończą się i zaczynają w centralnym punkcie Gryfina. Jak czytamy w przewodniku, podstawą opisu stała się charakterystyka poszczególnych miejscowości uwzględniająca następujące informacje: dane ogólne i krótki rys historyczny, ukształtowanie powierzchni i krajobrazu, układ przestrzenny i zabudowa, przyroda i jej ochrona, nazwy geograficzne, środowisko kulturowe, infrastruktura i szlaki turystyczne.

W pierwszym tomie uwzględnione zostały dwie trasy - "Pasmem Północnym" oraz "Do Puszczy Bukowej".

Pierwsza z opisywanych tras biegnie z Gryfina przez Mniszki, Dębce, Daleszewo, Łubnicę, Radziszewo, Dysiek, Omulne, Stare Brynki, Czepino. Druga z tras obejmuje szlak, który wytaczają następujące miejsca: Dąbrowa, Raczki, Stare Brynki, Chlebowo, Jarząbki, Wysoka Gryfińska, Gardno.

Uzupełnieniem tekstów i fotografii wybranych miejsc są załączona do przewodnika mapka oraz profile hipsometryczne pokazujące stropień trudności tras pod względem zróżnicowania wysokości terenu.

Sponsorem publikacji jest Samorząd Miasta i Gminy Gryfino.


Jedno z wielu urokliwych miejsc na trasie "Pasma Północnego" - pozostałości osady Omulne nad Strumieniem Wełtyńskim

Nasz Region na Włóczykiju 2011