Nasz Region

- "Rocznik Chojeński. Tom 1"

"Rocznik Chojeński. Pismo historyczno-społeczne" powstało jako kontynuacja projektu popularyzacji dziejów Chojny i szeroko rozumianej ziemi chojeńskiej. W 2007 i 2008 roku zostały zorganizowane w Chojnie konferencje popularnonaukowe, których pokłosiem było wydawnictwo "Chojna i okolice na przestrzeni wieków" (cz. 1 i 2). Z czasem, powstał periodyk, którego tematyka została poszerzona także o dzień dzisiejszy miasta i regionu. Tak właśnie narodził się Rocznik Chojeński.

W pierwszym numerze "Rocznika Chojeńskiego" znalazły się:
Artykuły
1. Edward Rymar, Waldensi z "kacerskich" okolic Chojny w XIV - XV wieku
2. Grzegorz Jacek Brzustowicz, Chojna w czasach wojny trzydziestoletniej
3. Andrzej Bierca, Historia jednostek wojskowych garnizonu Chojna XVIII - XIX wieku (część 1: wiek XVIII)
4. Renata Gałaj-Dempniak, Bernikower-Tor i okolica na przedwojennych pocztówkach
5. Przemek Lewandowski, Mniej wydeptana ścieżka

Wspomnienia
1. Tadeusz Białecki, Z wędrówek po Pomorzu Zachodnim. Moje pierwsze spotkania z Chojną
2. Jadwiga Gawlak, Wspomnienia z Syberii
3. Tadeusz Kołucki, Wspomnienia Joanny Kuśnierz

Recenzje, omówienia, polemiki
1. Omówienie dyskusji Czy bitwa pod Cedynią była pod Cedynią? (R. Ryss)
2. Polemika z artykułem E. Gwiazdowskiej, Od peryferii do centrum. (M. Anklewicz)
3. Odpowiedź E. Gwiazdowskiej M. Anklewiczowi
4. [Recenzja] G.J. Brzustowicz, Bitwa pod Granowem 1627 (R. Skrycki)
5. [Recenzja] P. Migdalski, "... w tej strażnicy Rzeczypospolitej". Rejon Pamięci Narodowej

Cedynia - Gozdowice - Siekierki (K. Kończal)
Miscellanea Ludowa recepcja ludobójstwa w Namibii (R. Skrycki)

Wydawcą Rocznika jest Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Terra Incognita" w Chojnie. Pismo można nabyć kontaktując się przez stronę internetową Rocznika Chojeńskiego: www.rocznikchojenski.pl. Dostępne jest również w sprzedaży m.in. w Bibliotece Publicznej w Chojnie oraz w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie.

Nasz Region na Włóczykiju 2011