Włóczykij

Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży "Włóczykij"

6. Hydrozagadka w Szuwarach - Zaginione światy

Kolejna szósta edycja rajdu pieszo-kajakowego Hydrozagadka w Szuwarach odbędzie się 14 czerwca. Hasłem tegorocznej edycji będą "Zaginione światy". Zawodnicy rywalizować będą na trzech trasach: pieszo-kajakowej, pieszej podstawowej oraz pieszej krótkiej (rodzinnej).

Wokół miejsc takich jak Atlantyda, Ozyria, Lemuria czy Mu narosło wiele mitów i legend, które łączy jeden wspólny element: potop. Czy rzeczywiście w naszej prehistorii, mogło dojść do tak potężnej katastrofy, która zatopiła całe miasta i populacje, pozostawiając po sobie jedynie legendę powtarzaną później przez garstkę tych co przetrwali? Czy w akwenach okolic Gryfina możemy odnaleźć ślady zaginionych światów?

REGULAMIN RAJDU NA ORIENTACJĘ
HYDROZAGADKA W SZUWARACH VI
"ZAGINIONE ŚWIATY"

1.
Hydrozagadka w Szuwarach to rajd na orientację o charakterze sportowo-turystycznym, który odbywa się na terenie gminy Gryfino. Jest jednym z kilku cyklicznych rajdów organizowanych pod egidą Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży "Włóczykij".

2.
Głównym celem rajdu jest sprawdzenie umiejętności orientowania się w terenie w nietypowych warunkach oraz zwrócenie uwagi uczestnikom na wyjątkowe uroki ziemi gryfińskiej. Inne cele owiane są tajemnicą i każdy z uczestników musi je odkryć w sobie.

3.
Główną zasadą rajdu jest to, aby w podanym limicie czasowym pokonać trasę pieszą lub pieszo-kajakową, odnaleźć określoną liczbę punktów kontrolnych, a także prawidłowo rozwiązać zagadki oraz wykonać zadania na trasie.

4.
TERMIN, GODZINY, BAZA RAJDU

DATA: 14 czerwca 2014
MIEJSCE ZBIÓRKI: TAWERNA na gryfińskim nabrzeżu (budynek po lewej patrząc w stronę mostu od miasta)

8:45 - 9:30 - Przyjmowanie uczestników w Bazie Rajdu na trasę pieszą podstawową (ok. 30 km) i pieszo-kajakową (ok. 20 km pieszo + ok. 9 km kajakiem),
9:30 - Odprawa organizacyjna przed rajdem dla trasy pieszej podstawowej.
9:45 - Start trasy pieszej podstawowej.
9:50 - Odprawa organizacyjna dla trasy pieszo-kajakowej.
10:00 - Wyjazd uczestników na punkt Startu trasy pieszo-kajakowej.
10:15 - 10:00 - Przyjmowanie uczestników w Bazie Rajdu (na trasę pieszą krótką ok. 15 km),
11:05 - Odprawa organizacyjna przed rajdem dla trasy pieszej krótkiej.
11:15 - Start uczestników na trasie pieszej krótkiej.
META RAJDU znajdować się będzie w Ośrodku Pod Muszlami Darka Ludwiczaka w Wirowie. Organizatorzy zapewniają z mety rajdu transport busów w godzinach 16.00-19.00
Na MECIE RAJDU m.in.: gorący posiłek, ogłoszenie zwycięzców rajdu na wszystkich trasach, rozdanie nagród

5. Uczestnictwo
- Na trasie kajakowo-pieszej oraz pieszej podstawowej mogą brać udział wyłącznie osoby dorosłe (ukończone 18 lat). Na trasie pieszej krótkiej nie ma ograniczeń wieku.
- Przed rajdem, na trasie kajakowo-pieszej zawodnicy muszą podpisać oświadczenie o tym, że posiadają umiejętność pływania. W oświadczeniu pojawi się również deklaracja o dobrym stanie zdrowia zawodnika oraz informacja, że w razie wypadku na trasie rajdu, zawodnik nie będzie dochodzić roszczeń o odszkodowanie.
- Każdy uczestnik przed startem będzie poddany osobistej weryfikacji (konieczny dowód tożsamości).
- Zawodnicy na trasie kajakowo-pieszej startują w załogach dwuosobowych. W zgłoszeniu prosimy podać osobę z którą dany zawodnik startuje. Na trasach pieszych startujemy w drużynach, w których nie ma limitów osób.

6. Zgłoszenia Zgłoszenia do rajdu będą przyjmowane do 10 czerwca za pomocą formularza dostępnego na stronie www.wloczykij.com. Każda osoba, która zgłasza się swój udział w rajdzie poprzez formularz internetowy, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883). Ilość miejsc osób startujących w rajdzie jest ograniczona. W przypadku dużej ilości osób o starcie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Warunkiem zakwalifikowania jest wniesienie opłaty startowej w wysokości 35 zł (od jednej osoby na trasie kajakowo-pieszej i pieszej podstawowej), oraz 25 zł (od jednej osoby na trasie krótkiej), również do dnia 10 czerwca.

7.
Organizatorzy na trasie kajakowo-pieszej zapewniają:
- kajak wraz z wyposażeniem,
- kamizelkę ratunkową,
- mapę z naniesionymi punktami kontrolnymi i opisami,
- nagrody dla zwycięzców,
- posiłek i napoje (herbata, woda) na mecie

8.
Organizatorzy na trasach pieszych zapewniają:
- mapę z naniesionymi punktami kontrolnymi i opisami,
- nagrody dla zwycięzców,
- posiłek i napoje (herbata, woda) na mecie

9. Główne zasady poruszania się zawodników
- Trasa rajdu zostanie wyznaczona w terenie w postaci punktów kontrolnych (PK). Zadaniem uczestników będzie pokonanie trasy rajdu pieszo oraz kajakiem przy użyciu mapy dostarczonej przez Organizatora w skali 1:25 000. Potwierdzenie PK nastąpi poprzez perforację otrzymanej karty startowej w odpowiednim polu.
- Zawodnicy startują w kolejności czasowej wyznaczonej przez sędziego startowego.
- Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z pomocy osób trzecich i korzystania z jakichkolwiek innych środków transportu.
- Uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa, ppoż. w szczególności: rozpalania ognisk oraz zaśmiecania. Odpadki należy wyrzucać wyłącznie do przeznaczonych do tego celu pojemników.
- Zalecane jest posiadanie telefonu komórkowego, kompasu oraz nieprzemakalnego worka chroniącego ekwipunek w kajaku (na trasie kajakowo-pieszej).
- W trakcie pokonywania trasy rajdu kajakiem obowiązuje nakaz posiadania na sobie kamizelki ratunkowej.
- Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu na trasach Rajdu.

10. Opłaty
- Opłatę startową należy wpłacić na konto Stowarzyszenia Republiki Międzyodrza - Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział w Gryfinie 62203000451110000002049860. Płatność należy uiścić do 10 czerwca 2013 roku.
- W przypadku braku uiszczenia opłaty startowej w podanym terminie zawodnik zostanie skreślony z listy startujących.
- Niestawienie się na starcie rajdu nie upoważnia do zwrotu wpłaconych pieniędzy.
- Zwrot wpłaconych pieniędzy może nastąpić jedynie w momencie poinformowania organizatora o rezygnacji ze startu najpóźniej dwa dni przed dniem startu rajdu.

11. Zasady klasyfikacji
- Warunkiem ukończenia rajdu jest pokonanie pełnej trasy i zaliczenie choć jednego punktu kontrolnego.
- O kolejności decyduje przede wszystkim ilość zdobytych punktów kontrolnych, później ilość punktów w konkursach i zadaniach, a następnie czas pokonania trasy.
- Sklasyfikowani będą wszyscy uczestnicy, którzy zaliczą jeden PK i zmieszczą się w wyznaczonym czasie.

12. ORGANIZATOREM RAJDU jest Stowarzyszenie Republika Międzyodrza. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: miedzyodrzarepublika@gmail.com.

Archiwum

14. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij13. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij12. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij11. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij10. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij9. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij8. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij7. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij6. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij5. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij4. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij3. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij2. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij1. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij

Kontakt

Spiritus Movens - Przemek Lewandowski - fluxoplazma@gmail.com
Biuro festiwalu - Gryfiński Dom Kultury - sekretariat@gdk.com.pl

Dołącz do nas Włóczykij na FB

Projektowanie stron internetowych - kostek.net