Prezentacje

Darwina i Jacek Matuszczakowie - "Camino del Pueblo - Kuba zwykłych ludzi"

niedziela 02.03.2014 godz. 15:00 - Gryfiński Dom Kultury

"Piękniejszej ludzkie oko nie widziało" miał powiedzieć o wyspie Krzysztof Kolumb.

Kuba to smutny kraj na pięknej wyspie, jeden z ostatnich bastionów komunizmu, gdzie ciągle łamane są prawa człowieka i nie istnieją wolne media, gdzie za goszczenie cudzoziemców pod swoim dachem grożą kary.

Na przełomie lipca i sierpnia 2013 Darwina i Jacek Matuszczak odbyli pieszą pielgrzymkę na Kubie. Droga wiodła z Havany do sanktuarium Matki Boskiej Miłosiernej patronki Kuby i wszystkich Kubańczyków w El Cobre - czyli prawie przez całą Kubę, około 900 km, przy codziennych temperaturach dochodzących do 50 stopni w słońcu. Ludzie łapali się za głowę widząc, że idą w takim upale. Celem wyprawy było danie nadziei na lepsze jutro zwykłym ludziom. Szli modląc się nogami o pokój i wyzwolenie dla Kubańczyków. Chcieli też przypomnieć wizytę Jana Pawła na Kubie która miała miejsce 15 lat temu.

Całość wpisuje się w Pielgrzymkę Pokoju Idzie Człowiek, która nawiązuje do międzyreligijnego spotkania w Asyżu w 1986 r. Celem jest obejście świata na 30 rocznicę spotkania w Asyżu. Idea pielgrzymki skierowana jest do wszystkich niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu.

» powrót «

Prezentacje na Włóczykiju 2011